Vegledning/coaching

For oss er forskjellene mellom veiledning og coaching nokså flytende og vi velger å omtale dem under samme paraply.

Vi hjelper deg til å bli tydelig for deg selv og andre. Ta de beslutningene du må og finne gode strategier for de situasjonene du står opp i.

Vi vil hjelpe deg med å lage målsetninger innen ulike arenaer, og hjelpe deg med å finne ut av hva du må tenke og gjøre for å oppnå disse.

La oss veilede deg.