Teamutvikling

Effektive og velfungerende team som skaper resultater oppstår ikke av seg selv. Det krever gjerne bevisste valg fra deltakerne, og vi forsøker ved hjelp av noen gode verktøy å skape en felles ramme som alle kan relatere seg til.

Hva er så god kommunikasjon i et team? Det kan handle om å sikre et noenlunde samsvar mellom intensjon og effekt, det å være velgende, håndtere forskjellighet, og oppnå tydelighet både i forhold til aksept og kritikk.

Vi tilstreber å lage en trivelig og tillatende atmosfære på samlingene for å sikre oss maksimal læring.

Vi har solid erfaring fra organisasjoner både i offentlig og privat sektor.

Ta kontakt for å skape et velfungerende team.